จากอีสานสู่สากล สะท้อนตัวตนคนอีสานผ่านแบรนด์แฟชั่นไทย | คุยกันวันใหม่

พาไปรู้จักกับแบรนด์สินค้าแฟชั่นฝีมือคนไทย ที่รวบรวมนักออกแบบ และช่างฝีมือทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่จากชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อบอกเล่าเรื่องราวและสะท้อนตัวตนของคนอีสานผ่านสินค้าที่มีคุณค่าทั้งต่อตัวผู้ผลิตและผู้บริโภค