221215 0000Silver001
spiral 2 scaled 1
Stories of Silver

Traditions through Design

คุณฐิตาภา ตันสกุล และ คุณลูเซีย แปราโก มีความสนใจและหลงไหลในการออกแบบที่มีการผสมผสานงานแฮนด์คราฟท์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และความเรียบง่ายเข้าด้วยกัน พวกเธออยากเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บรักษา ส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมผ่านสิ่งที่พวกเธอถนัด คือ การดีไซน์ และร่วมกันทำงานกับช่างรายย่อยแขนงต่างๆ ดีไซน์เนอร์จากสองสัญชาติจึงได้ร่วมกันก่อตั้งแบรนด์ สตอรี่ออฟซิลเวอร์แอนด์ซิลค์ ในปี 2555 ดีไซน์แต่ละชิ้นมีเรื่องราวที่แฝงอยู่ จากการออกแบบ การทำด้วยมือด้วยความตั้งใจตามความถนัดของพี่ช่างแต่ละคน ความสวยงามของแต่ละชุมชน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมชิ้นงาน และเรื่องราว สู่ผู้ที่หลงไหลงาน Craft แนว minimal contemporary ที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมที่มีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

ลวดลายเกลียวก้นหอยที่เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบโลโก้ของเรามาจากเครื่องประดับหลัง แบบดั้งเดิมที่ชาวเขาใช้ในการผูกผ้าห่อเด็กทารกติดกับหลังของผู้เป็นแม่

ในหลายวัฒนธรรม วงก้นหอยเป็นสัญลักษณ์ของวัฎจักรชีวิต ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุด มีการใช้กันอย่างแพร่หลายโดยชนกลุ่มน้อยในเอเชียจำนวนมาก

About Karen Silver

เครื่องเงินของ สตอรี่ออฟซิลเวอร์แอนด์ซิลค์ ทำจากเงินบริสุทธิ์ 95-98% โดยชิ้นงานที่มีความหนา จะแทบไม่มีการผสมส่วนประกอบอื่นเลย เราผสมทองเหลืองในชิ้นงานที่เป็นชิ้นบางหรือชิ้นเล็ก เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของชิ้นงานตามที่จำเป็นเท่านั้น เพราะต้องการให้ได้ความสวยงามของเนื้อเงินแท้ๆ ทำด้วยมือช่างในชุมชนกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นหนึ่งในชาวเขาที่มาอาศัยอยู่ในภาคใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศพม่า และในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สืบย้อนไปถึงศตวรรษที่ 12 กล่าวกันว่าชาวกะเหรี่ยงมีต้นกำเนิดมาจากทิเบต และเดินทางย้ายถิ่นฐานมา โดยเครื่องเงินที่ประดับตัวนั้นใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นค่าใช้จ่าย และใช้แสดงสถานะทางสังคม แต่ละบ้านจะมีการส่งต่อเครื่องเงินชิ้นสำคัญให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานของตระกูล

ด้วยปริมาณเนื้อเงินที่สูงกว่าเงินสเตอร์ลิง (92.5) เงินกะเหรี่ยงมีน้ำหนัก ความผ่องนวล ที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตนเอง ทุกชิ้นทำด้วยมือ ด้วยเครื่องมือน้อยชิ้น และไม่มีชิ้นใดที่จะเหมือนกัน 100% ซึ่งเป็นเสน่ห์อันน่าหลงใหลของงานฝีมือ

Preserving the heritage

สำหรับเรา การออกแบบ เป็นการค้นหาทางออก และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ กับทุกๆ สถานการณ์ แต่เหนือสิ่งอื่นใด เราเชื่อมั่นในความงามของสินค้าแฮนด์คราฟท์ และความหมายที่ลึกซึ้ง เบื้องหลังสิ่งที่กำเนิดจากความรู้ ความชำนาญ ทักษะที่มีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และความสอดคล้องกับประเพณีท้องถิ่น สิ่งของที่ทำขึ้นในลักษณะนี้ ให้มากกว่าการสร้างความพึงพอใจ และประทับใจ ให้กับผู้ใช้งาน แต่เป็นคุณค่าของการเชื่อมโยงผู้ใช้สิ่งของชิ้นนั้นๆ กับ ช่างฝีมือ และชุมชน เป็นการช่วยสืบสานวิถีดั้งเดิมของงานฝีมือให้คงอยู่ และมีวิวัฒนาการเข้ากับวิถีชีวิตในปัจจุบัน ได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน สร้างโอกาสให้ชุมชนในภาพรวม และเป็นแรงบันดาลใจเชิงบวกสำหรับวันใหม่ที่ดียิ่งขึ้น สำหรับทุกคน

About 4
IMG 5887
About 3
about 1
7116765 orig
4897914 orig
About 5
IMG 8747

Our Sustainable Approach

เป้าประสงค์หนึ่งของ สตอรี่ออฟซิลเวอร์แอนด์ซิลค์ คือการมองมากกว่าผลกำไรเชิงปริมาณ เราพยายามพัฒนาตนเอง และสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมภายในชุมชนช่างฝีมือและผู้ผลิตชิ้นงานของเรา เช่น การทำงานร่วมกับ ทั้งช่างเงิน ช่างไม้ และ ช่างเย็บผ้า ในหมู่บ้าน ให้อิสระในการวางแผนการทำงานเอง การร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาชิ้นงาน และการจ่ายค่าแรงที่ถี่กว่าการจ่ายรายเดือน

ในประเทศไทย ประชากรที่ร่ำรวยที่สุด 20% เป็นเจ้าของรายได้กว่า 60% ของประเทศ ในขณะที่ประชากรที่ยากจนที่สุด 20% มีรายได้เพียง 4% ของรายได้ประชากรไทยทั้งหมด สตอรี่ออฟซิลเวอร์แอนด์ซิลค์ หวังว่าจะเป็นพลังเล็กๆ ที่จะลดความเหลื่อมล้ำนี้ โดยการสร้างโอกาสให้กับช่างฝีมือ และเพื่อนในชุมชนห่างไกล เพื่อให้สามารถทำงานและมีความเป็นอยู่ที่ดีในชุมชนบ้านเกิด ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

“It’s all started with a shared passion for design and tradition.”

Stories are …

 

ผู้ร่วมก่อตั้ง หัวหน้านักออกแบบ และผู้จัดการฝ่ายการตลาดของสตอรี่ออฟซิลเวอร์แอนด์ซิลค์ เกิดที่กรุงเทพ คุณจอยเชื่อมั่นในแนวทางการออกแบบที่ยั่งยืน และพยายามทำในหน้าที่ของนักออกแบบให้ดียิ่งขึ้นทุกๆวัน และต้องการให้ผลิตภัณฑ์เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงช่างฝีมือกับผู้ที่ชื่นชอบเครื่องประดับเงินแนวแฮนด์คราฟท์เช่นคุณ ในการรักษาและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม และงานฝีมือที่สวยงามของคนไทย

ผู้ร่วมก่อตั้ง ครีเอเตอร์ และอาร์ตไดเร็กเตอร์ ชาวสโลเวเนีย ที่เรียกประเทศไทยว่าบ้านของเธอมาตั้งแต่ปี 2551 จากการเป็นลูกสาวของนัก ประวัติศาสตร์ที่ทำงานร่วมกับพิพิธิภัณฑ์ เป็นรากที่ทำให้เธอมุ่งมั่นในการออกแบบเพื่อสืบสาน ต่อยอดความรู้และทักษะดั้งเดิมของแต่ละท้องถิ่น ผ่านการสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความเคารพต่อมรดกทางวัฒนธรรม และความรู้ที่มีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

เกิดและเติบโตในหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในภาคเหนือของประเทศไทย ที่ซึ่งความรู้ในการทำเครื่องเงิน ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาช้านาน คุณเอกชัย ครูช่างใจดีที่พร้อมผจญภัยไปกับเรา ร่วมกันออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานให้เป็นจริง ทั้งการใช้วิถีการขึ้นชิ้นงานแบบดั้งเดิม และการทดลองอะไรใหม่ๆ ไปด้วยกัน ความเชี่ยวชาญและทักษะของคุณเอกชัย ทำให้แนวคิดการออกแบบของเราเป็นชิ้นงานที่จับต้องได้จริง

STORIES OF SILVER LOGO 01