โชว์ของดีอีสานในรูปแบบใหม่ | เรื่องเล่าคนกลับบ้าน by COME HOME บ้านที่กลับมา

ชมพู่ – กาญจนา ชนาเทพาพร” เกิดในอีสาน โตในอีสาน เป็นดีไซน์เนอร์ที่อีสาน และเชื่อว่าอีสานมีวัตถุดิบทางภูมิปัญญามากมาย เพียงแต่ต้องถูกหยิบขึ้นมาสร้างสิ่งธรรมดา ให้กลายเป็นสิ่งใหม่ที่พิเศษ ด้วยความกล้า ความบ้า ด้วยความคิดนอกกรอบ เธอสร้างคอมมูนิตี้ BWILD ISAN ชวนคนยุคใหม่กลับบ้าน รวมคนทำงานสร้างสรรค์ร่วมแสดงออกทางความคิด ผลิตเป็นโปรดักส์สร้างมูลค่า ด้วยคุณค่าความเป็นอีสาน จากแนวคิดที่ว่า ทุกการสร้างสรรค์ต้องไม่ลืมว่าเราคือใคร ต้องรู้ในใจเสมอว่าเรากำลังทำอะไร และสร้างประโยชน์เพื่อใคร

เพราะอีสานมีของดีหลายอย่าง “ชมพู่ – กาญจนา ชนาเทพาพร” จึงหยิบของดีบ้านเกิดมาทำให้เป็นสิ่งพิเศษของอีสาน และชวนนักออกแบบรุ่นใหม่มาทำงานร่วมกับชุมชน