Brand Personality

Personal Brand 01

Peaceful

ชีวิตที่สงบสุข เพื่อสร้างงานที่มีคุณค่าและน่าจดจำ

สิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลกันในชนบท ทำให้คุณภาพชีวิตมีความสงบสุข เรียบง่าย จึงมีเวลามากพอที่จะใส่ความประณีตลงไปในการทำงานที่เปรียบเสมือนกิจวัตรอันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

Simple

ความธรรมดาที่มีความพิเศษ

ชีวิตเรียบง่ายที่ได้ทำงานทอผ้าที่บ้าน ได้ใช้เวลากับครอบครัว อาจเป็นวิถีชีวิตที่ใครหลายคนฝันถึง งานทอผ้าเป็นงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างมาก ผู้ทอจึงต้องใจเย็น ใช้ 2 มือ 2 เท้าที่สอดประสานจังหวะกัน สร้างงานที่มีคุณค่าได้ด้วยในหวะของตัวเอง

Personal Brand 02
Personal Brand 03

Individual

ทำในสิ่งที่ถนัด ทำในสิ่งที่รัก

ทีมช่างตัดเย็บที่อยู่กับงานที่รักอย่างมั่นคงมานานกว่า 10 ปี จากงานออกแบบในกระดาษจนกลายมาเป็นเสื้อผ้าที่สวยงาม และสวมใส่พอดีนั้น มีช่างฝีมือเหล่านี้อยู่เบื้องหลัง มีความถนัดเฉพาะทางที่จะบันดาลความสร้างสรรค์ของผู้อื่นให้เป็นจริง

Delightful

หยิบเรื่องใกล้ตัว ใส่ความคิดสร้างสรรค์ มาเล่าใหม่เป็นลายเส้น

นักออกแบบภาพประกอบผู้ช่างสังเกต มีความสุขกับการการเฝ้ามองสิ่งแวดล้อมรอบกายที่กำลังเติบโต เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่เล่าได้ไม่รู้จบ ถูกถ่ายทอดด้วยการวาดออกมาเป็นลายเส้น รูปภาพ ที่บอกเล่าเรื่องราวธรรมดาให้เป็นเรื่องราวดีๆ ที่มีความสุข

Personal Brand 04
Personal Brand 05

Motivational

ส่วนแต่งเติม ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงบันดาลใจ

ชิ้นงานที่ละเอียดปราณีตถูกออกแบบโดยมีเเรงบันดาลใจขับเคลื่อน ผ่านเส้นสายและปลายเข็ม เป็นงานที่ต้องใช้ความอดทน ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะเฉพาะที่ฝึกฝนซ้ำๆ จนชำนาญ เกิดเป็นผลงานที่แปลกใหม่ลงตัว

Adaptable

ประยุกต์ ปรับเปลี่ยน สร้างสรรค์

นักออกแบบแฟชั่นผู้ศรัทธาในภูมิปัญญาดั้งเดิมอันเป็นเป็นรากเหง้า หลอมรวมกับตัวตนคนรุ่นใหม่ที่หลงรักแฟชั่น เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่ร่วมสมัย สร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ที่สนุก ทันสมัย และเปี่ยมไปด้วยความหมายที่ซ่อนอยู่

Personal Brand 06
Personal Brand 07

Powerful

ใช้ความคิดและพละกำลัง สร้างสรรค์สิ่งใหม่

ช่างฝีมือตั้งใจสร้างงานเครื่องหนังออกมาอย่างพิถีพิถัน อาศัยเพียง 2 มือของตน และเครื่องมือเฉพาะทางต่างๆ เพียงไม่กี่ชิ้น ทุกรอยเย็บบนผลงานเกิดจากการใช้สมาธิ ใช้เวลา และกำลัง เพื่อสร้างงานที่คงทน ปราณีต และมีคุณค่าทางจิตใจ

Committed

ยืนหยัด ตั้งมั่นกับสิ่งที่ทำ

ศิลปินนักออกแบบเซรามิค ผู้สร้างงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง 10 นิ้ว ที่ผ่านการนวดดิน 2 แขนที่ออกแรงคีบชิ้นงานจากเตาเผา เผชิญกับความร้อนกว่า 1,000 องศา ภายใต้ชุดกันไฟ งานทุกชิ้นที่ผ่านมือล้วนพิเศษและมีเรื่องราว จิตวิญญาณถูกใส่ลงไปทุกชิ้นงาน มีความรักผสมอยู่ในดิน มีความหวังปนอยู่ในเปลวไฟ

Personal Brand 08
Personal Brand 09

Diverse

ความแตกต่าง ที่ทำให้เกิดสิ่งใหม่

ความหลากหลาย คือองค์ประกอบที่มีเสน่ห์ เหล่าช่างฝีมือ นักออกแบบภาพประกอบ ดีไซน์เนอร์ และศิลปิน มีจุดร่วมในแรงบันดาลใจเดียวกันในการสร้างงาน แต่ละคนมีการตีความในมุมมองที่หลากหลาย ความคิดสร้างสรรค์ขแงแต่ละคนจึงถูกนำเสนออกมาได้ลึกผ่านผลงานของแต่ละคน เกิดเป็นผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์เหนือความคาดหมาย

Harmonious

ร่วมใจกัน ร่วมทางกัน

มีความฝันร่วมกัน ใช้เส้นทางร่วมกัน และเรียนรู้ที่จะเข้าใจจังหวะก้าวเดินของกันและกัน ค่อยๆ เดินไปด้วยกัน เคารพกันและเชื่อใจกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน รวมพลังกายพลังใจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน

Personal Brand 10
Personal Brand 11

Faithful

เชื่อมั่น และ ศรัทธา

ขับเคลื่อนทุกอย่างด้วยความเชื่อมั่น ความรักและศรัทธา โดยเชื่อว่าความสุขในชีวิตเริ่ม้นที่ครอบครัว คนที่มีความสุขย่อมเกิดความคิดสร้างสรรค์และพลังที่จะสร้างสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้อีกมากมาย มุ่งหวังให้เหล่านักออกแบบและช่างฝีมือ ได้ทำงานอยู่ที่บ้านเกิด ได้ดูแลครอบครัว และได้สร้างงานที่ภาคภูมิใจ

Self-worth

สร้างคุณค่าด้วยตัวเอง

การทำงาน ที่ไม่ได้ทำเพื่อผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการทำงานเพื่อต่อยอดความฝัน ความเชื่อ สร้างคุณค่าให้แก่ตน และ ผู้อื่น เพื่อส่งต่อทักษะทางภูมิปัญญาที่สั่งสมมาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

Personal Brand 12