shine

BWILD ISAN

กลุ่มศิลปินที่หลากหลาย ผู้สร้างสรรค์งานฝีมือประหนึ่งงานศิลปะ ได้ถ่ายทอดความ คิด ที่มีต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัว สร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้แรงบันดาลใจที่ มีร่วมกัน ตามความถนัดเฉพาะตน เกิดเป็นผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ

สินค้าไหม่

Bwild Isan kai-baan bag
Mobile Home

ก้อยไข่มดแดง หรือยำไข่มดแดง เป็นหนึ่งในเมนูอาหารอีสานสุดแซบ ขึ้นชื่อว่าเป็นของหายาก เพราะหาทานได้ในบางฤดูกาลเท่านั้น โดยส่วนประกอบของก้อยไข่มดแดงก็สะท้อนภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของคนอีสานได้เป็นอย่างดี คือ มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่คนคาดไม่ถึง สรรหาวัตถุดิบใกล้ตัวมาปรุงเป็นอาหาร ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงง่ายๆ เช่น ข้าวคั่ว พริกป่น และน้ำปลาร้า มีวัตถุดิบเพียงเท่านี้แต่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

BW Home page 3
210825 BW Crafts1.1
210825 BW Crafts1.2
210825 BW Crafts1.3
BW Home page9
BW Home page2.1

ภาคอีสานขึ้นชื่อด้านการทำงานฝีมือ เพราะมีวัสดุธรรมชาติให้ใช้สำหรับการสร้างสรรค์ผลงาน โดยลักษณะของงานฝีมือส่วนใหญ่จะอาศัยความชำนาญ และการถ่ายทอดความรู้โดยการสังเกต และจดจำจากคนในครอบครัว ไม่ได้มีองค์ความรู้ที่ตายตัว ทุกอย่างสามารถยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนได้ตามยุคสมัย ขึ้นอยู่กับมุมมอง และทัศนคติของช่างฝีมือที่ผลิตผลงาน งานทำมือจากภาคอีสานจึงเป็นเสมือนผลงานศิลปะที่อยู่กับโลกปัจจุบันตลอดเวลา

BW Home page2.1

ภาคอีสานขึ้นชื่อด้านการทำงานฝีมือ เพราะมีวัสดุธรรมชาติให้ใช้สำหรับการสร้างสรรค์ผลงาน โดยลักษณะของงานฝีมือส่วนใหญ่จะอาศัยความชำนาญ และการถ่ายทอดความรู้โดยการสังเกต และจดจำจากคนในครอบครัว ไม่ได้มีองค์ความรู้ที่ตายตัว ทุกอย่างสามารถยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนได้ตามยุคสมัย ขึ้นอยู่กับมุมมอง และทัศนคติของช่างฝีมือที่ผลิตผลงาน งานทำมือจากภาคอีสานจึงเป็นเสมือนผลงานศิลปะที่อยู่กับโลกปัจจุบันตลอดเวลา

Screen Shot 2563 10 16 at 17.10.40

Bwild Isan

Isan Craft Community

การหันกลับมามองสิ่งเดิมด้วยสายตาแบบใหม่ ทําให้เห็นถึงความพิเศษของสิ่งที่ ‘เป็นอยู่’ ทําให้เรารู้ว่าใน ‘ถิ่นที่’ ที่เราอาศัยอยู่มี ทรัพยากรมากมายที่เป็นวัตถุดิบ ให้เรานํามาปรุงแต่งรสชาติใหม่ๆ ทำงานดีไซน์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในที่แห่งนี้ และส่งต่อผลิตภัณฑ์ กระจายออกไปให้ผู้คนทั่วโลกได้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์งานออกแบบต่างๆ หรืองานศิลปะ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากฝีมือของเพื่อนๆ ในชุมชนของเรา

Ant And

Isan Culture

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้ว บนแผ่นดินที่ราบสูง ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีความหลากหลาย ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ วิถีชีวิตของผู้คน วัฒนธรรม และอาหารการกิน ซึ่งในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันไป โดยในช่วงฤดูร้อนที่ธรรมชาติมีความแห้งแล้ง (เดือน มี.ค.-พ.ค.) แต่จะมีวัตถุดิบที่หายากชนิดหนึ่ง ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารชั้นสูง มีเฉพาะในช่วงฤดูร้อน และอยู่บนที่สูงจริงๆ นั่นก็คือ “ไข่มดแดง” เป็นอาหารทางวัฒนธรรมรสเลิศ ที่เป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ต่อไป

IMG 6091
Content0.3

Local Wisdom

Global Product

ภูมิปัญญาพื้นถิ่นของคนในชุมชนเรา เกิดจากวิถีชีวิตที่มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ฤดูกาล และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นวัตถุดิบชั้นดี และเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อสร้างสรรค์ความแตกต่างและแปลกใหม่ให้กับคุณ

The Ant

Colony

‘ฤดูร้อนของอีสาน’ มาพร้อมกับความสดใสของหมู่แมกไม้ ที่พร้อมกันบานสะพรั่ง หลังจากการผลัดใบเพื่อลดการคายความชื้น เหล่ามดแดงเร่งสร้างรังเพื่อวางไข่บนต้นไม้ ซึ่งในช่วงฤดูร้อนนี้ ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของไข่มดแดง ท่ามกลางธรรมชาติท้องทุ่งนาใกล้ชุมชนของเราเป็นแหล่งอาหาร และแหล่งทรัพยากรชั้นดีสำหรับความคิดสร้างสรรค์

Content0.4

Special Showcase

210826 ANT TDA

Local Silk

ด้วยรูปลักษณ์ของรังมดแดง คือรูปทรงที่ถูก สร้างขึ้นโดยธรรมชาติ จากการสานพันกันของใบไม้ พาดขัดกันอย่างเป็นอิสระ โอบอุ้มไข่มดจํานวนนับร้อยฟองนับพันฟอง เกิดเป็นแนวคิดในการออกแบบเครื่องแต่งกายที่มี เทคนิคจากการ สานขัดกันเป็นจุดเดนของชุด ผสมผสานกันกับสีแสด ของดอกจาน ที่บานสะพรั่ง ตามคันนาและลายผ้าที่ได้ออกแบบและผลิตขึ้น ใหม่โดยใช้แนวคิดจากลวดลายของใบไม้ ลายเส้น ที่เกิดจากความเป็นธรรมชาติ ขดหยักเป็นรอยทั่วทั้งผิวใบ เป็นลายผ้าไหมในคอลเลคชั่น THE ANT COLONY.

บทความ