ปรัชญาองค์กร (Rinen)

BWILD Isan คือ Community ที่รวบรวมนักออกแบบ และช่างฝีมือด้านต่างๆในชุมชน ร่วมกันสร้างงานฝีมือที่มีคุณภาพ เพื่อที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

Mission

ส่งมอบความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชน เพื่อสร้างความสุขแก่ผู้คนทั่วโลก

S 4456498
S 8773791

Vision

• รวบรวมนักออกแบบ และช่างฝีมือ สร้างงานร่วมกันที่บ้านเกิด.
• สร้างคุณค่าของงานออกแบบ งานฝีมือ ที่มีแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตอีสาน.
• สร้างความภาคภูมิใจร่วมกันในชุมชน และ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน.

Value

• ให้โอกาสคน และเคารพในความแตกต่าง
• สนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ
• สนุกกับทำงานเป็นทีม
• คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
• สนับสนุน และเป็นเพื่อนที่ดีของผู้คน เช่นคู่ค้า แหล่งวัตถุดิบในชุมชน

Artisans 003 ee76429a 52fc 486a 9b29 3c6b2b081852