Isan Chics for Isan Kids
ISAN KIDS

“เด็กอีสานต้องได้กินไก่” (Isan Chics for Isan Kids)

BWILD ISAN เริ่มต้นสร้างธุรกิจ ในช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลก ในยุค Covid19 เรามีความตั้งใจมั่นตั้งแต่เริ่มต้น ที่จะสร้างคน สร้างโอกาสให้เกิดในอีสาน ที่เป็นบ้านเกิดของเราด้วยโมเดลทางธุรกิจที่ตั้งใจให้ ทุกการเติบโตของแบรนด์ จะต้องสามารถสร้างประโยชน์กลับมาสู่ผู้คนในอีสานเพิ่มมากขึ้น มากกว่าสนใจแค่การมุ่งหากำไรให้ธุรกิจของเราเองอย่างเดียว

เราค่อยๆเตรียมความพร้อมที่จะแบ่งปันคืนกำไรสู่สังคม และในเดือนมกราคม 2566 นี้ ได้เริ่มต้นโครงการ “เด็กอีสานต้องได้กินไก่” (Isan Chics for Isan Kids) โดยกระเป๋าไก่บ้าน จากBWILD ISAN ทุกใบ  จะคืนกำไรกลับมาเป็น “เนื้อไก่บ้านออแกนิค” ที่เราได้สั่งซื้อจากแทนคุณฟาร์ม และฟาร์มไก่พื้นเมืองจากเกษตรกรในอีสานที่มุ่งมั่นผลิตอาหารที่ดี เพื่อนำมาเป็นอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กๆอีสาน ในโรงเรียนที่ห่างไกล

โดยเริ่มต้นโครงการที่แรกแล้วที่ “โรงเรียนบ้านขนวนนครนคร” ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยเนื้อไก่จะถูกส่งให้ทางโรงเรียนทุกอาทิตย์ เพื่อนำไปปรุงเป็นอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนจำนวน 104 คน ในทุกๆวัน

เด็กๆจะได้รับสารอาหาร จากเนื้อไก่ที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น และเรายังได้สนับสนุนเกษตรกรฟาร์มเลี้ยงไก่ที่ตั้งใจผลิตอาหารปลอดภัยให้เราไปด้วยพร้อมๆกัน

เป้าหมายของโครงการ “เด็กอีสานต้องได้กินไก่”

เราเชื่อว่า ธุรกิจสามารถลุกขึ้นมาเริ่มต้นแบ่งปันได้ ธุรกิจเล็กๆ ก็สามารถเริ่มต้นให้ แบบประมาณตน ให้แบบไม่เบียดเบียนตัวเอง ที่สามารถสร้างประโยชน์ได้ในระยะยาวกว่า มั่นคงมากกว่า

เริ่มต้นที่ 1 โรงเรียน มีเด็กนักเรียนอนุบาล-มัธยม จำนวน 104คน ได้รับเนื้อไก่ออแกนิกส์ ที่มีราคากิโลกรัมละ 180-220บ ไปเดือนละประมาณ 80กิโลกรัม หรือประมาณ 960 กิโลกรัมตลอดปี ต่อ 1 โรงเรียน ในอนาคตเมื่อธุรกิจเติบโต เราคาดหวังว่าจะสามารถขยายโครงการ “เด็กอีสานต้องได้กินไก่” ไปในโรงเรียนอื่นได้ด้วย

สิ่งที่มากกว่าอาหารคือ การได้เข้าไปสัมผัส เข้าใจเด็กๆของเรามากขึ้น สิ่งที่เราอยากเห็น คือ เด็กอีสานที่มีความสามารถ จะต้องเติบโตขึ้นมาโดยมีคนที่มองเห็นคุณค่า และให้โอกาสมากมายแก่พวกเขา

อนาคตของอีสาน คือ ผู้คน ที่จะพาวัฒนธรรมที่ดีงามของเราไปต่อ
ถ้าผู้คนมีอนาคต อีสานก็มีอนาคต

พันธมิตรโครงการ

แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม

กระเป๋าไก่บ้าน จากBWILD ISAN ทุกใบ  คืนกำไรกลับมาเป็น “เนื้อไก่บ้านออแกนิค” จากแทนคุณฟาร์ม และฟาร์มไก่พื้นเมืองจากเกษตรกรในอีสานที่มุ่งมั่นผลิตอาหารที่ดี เพื่อนำมาเป็นอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กๆอีสาน ในโรงเรียนที่ห่างไกล โครงการระยะยาวที่นำศาสตร์พระราชามาพัฒนาธุรกิจ ให้เติบโตอย่างเกื้อกูล เพื่อให้คนอีสานได้มี ได้พอ ได้เกิดไปด้วยกัน

220326 BW 01