S 4456502

เชื่อว่าความสุขในชีวิต เริ่มต้นที่ครอบครัว คนที่มีความสุขย่อมเกิดความคิดสร้างสรรค์และ มีพลังที่จะสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้อีกมากมาย

210113 Signature name P Phoo2

กาญจนา ชนาเทพาพร
Kanchana Shnatepaporn
The Founder

The Origin Of BWILD Expedition

Phone quote TH 1
THE BEGINNING 01 1

ปี 2004-2006

เริ่มต้นจากการได้เข้ามาช่วยกิจการร้านขายผ้าของครอบครัว ในจังหวัดขอนแก่น จึงไปเรียนการตัดเย็บเสื้อผ้า ฝึกฝนจนเกิดความรู้ และเกิดความรักในสิ่งที่ทำ

ปี 2007

เริ่มต้นการทำงานจาก ห้องเสื้อเล็กๆ ในชื่อว่า บายฮาร์ท ( by Heart )โดยเริ่มทำงานที่ชั้นบนของตึกแถว ถนนหน้าเมือง ร้านขายผ้าของครอบครัว โดยมีทีมงานช่างเย็บผ้าในท้องถิ่น และช่างฝีมือจากกรุงเทพ ที่ต้องการกลับมาหางานที่ต่างจังหวัด เพื่ออยู่ใกล้ครอบครัว ห้องเสื้อ by Heart มีลูกค้าแวะเวียนมาใช้บริการตัดชุดไปงาน ชุดแต่งงานอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน

THE BEGINNING 02 1
THE BEGINNING 03 1

ปี 2013

ได้ขยับขยาย ออกมา จากตึกแถวร้านขายผ้าเดิม ที่ถนนหน้าเมืองขอนแก่น มาสร้างตึกใหม่ที่ถนนเทพารักษ์ เพื่อสร้างพื้นที่การทำงานที่เหมาะสม ที่จะสร้างความสุข ทั้งสำหรับคนทำงาน และ ความสะดวกกับลูกค้าที่แวะเวียนมาอย่างต่อเนื่อง

ทำให้มีโอกาสได้พบเจอเด็กรุ่นใหม่ ช่างที่มีฝีมือ ที่ต้องดิ้นรนหางาน เพื่อเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวให้ได้จากงานที่รัก ทุกคนต่างต่อสู้ในเส้นทางที่ตนเชื่อ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ทำสำเร็จ จึงมีหลายครอบครัว ที่จำเป็นต้องแยกจากกัน เพื่อความอยู่รอด

ปี 2019

ข้อสงสัยในใจ ว่าอีสานบ้านเรา นั้น จะมีงานดีๆ ที่ให้นักออกแบบรุ่นใหม่ หรือช่างฝีมือที่ต้องการทำงานที่รักโดยไม่ต้องจากครอบครัวไปไหน ได้หรือไม่ ? และ เราจะสามารถสร้างงาน สร้างคุณภาพชีวิตคนทำงาน ในแบบที่ควรจะเป็นที่นี่ ได้มั้ย ?

จึงรวบรวมนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่มีความเชื่อ และเป้าหมายเดียวกัน รวมตัวกันเป็น BWILD Isan เป็น Community เล็กๆ เพื่อสร้างงานดีๆ ที่เราอยากทํา มีชีวิตที่เราอยากจะเป็น ทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้ ที่บ้านของเรา กับชุมชนของเรา

THE BEGINNING 04
210113 The Beginning02
211007 Beginning002 1
211007 Beginning001 1
201007 BW 2 1

Exploring What’s In The “WILD”

“อีสานมีดีอีกหลายมิติ”

“อีสาน”หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นภูมิภาคที่เป็นพื้นที่ราบสูง ภูมิอากาศใน แต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกันมาก และผู้คนก็มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ เกิดเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านต่างๆ ที่สั่งสมมาและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ถือเป็นผลพลอยได้ที่เกิดจาก สภาพแวดล้อม ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภาคอีสาน อีกทั้งผู้คนยังมีศักยภาพในการผลิตงานฝีมือ ที่หลากหลาย

จากความตั้งใจที่จะสร้างงานดีๆ ให้เกิดขึ้นให้ได้ จึงได้เริ่มต้นออกสํารวจ เพื่อมองหาศักยภาพ ทรัพยากรที่มี และความเป็นไปได้ ได้พบเจอกับผู้คนที่มีความหลากหลายที่น่าสนใจ ทุกคนทำงานที่แตกต่าง แต่ต้องต่อสู้เหมือนกัน เพื่อจะอยู่รอดให้ได้ที่บ้าน

การสำรวจที่เริ่มต้นทีละจุด กลายเป็นเป็นจุดต่อจุดที่เชื่อมต่อกันเป็นเส้นที่ต่อเนื่องได้ และสามารถส่งเสริม สร้างพลังให้กันได้อย่างน่าสนใจ

210113 The Beginning11
210113 The Beginning12
210113 The Beginning13
211007 Beginning003 1
210113 The Beginning15
211007 The Beginning3 1
201029 Shirt 21
211007 The Beginning 1
211007 The Beginning2 1

BWILD… Be One

“ความหลากหลายที่อยู่บนอุดมการณ์เดียวกัน”

ด้วยอุดมการณ์ที่จะสามารถทํางานอยู่ถิ่นฐานบ้านเกิด สามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัว ตนเองได้ไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานของตนไปทํางานต่างบ้านต่างถิ่น มีความสุขที่ได้อยู่บ้านเกิด และได้ สร้างผลงานที่ภาคภูมิใจ

จึงเกิดเป็นความร่วมมือกันของคนที่มีศักยภาพที่หลากหลาย และทุกคนได้ทําในสิ่งที่ถนัดและทําใน สิ่งที่รัก และอยู่รอดให้ได้ในป่าของเรา… บ้านของเรา

“ทุกองค์ประกอบที่รวมกัน คือ สัญลักษณ์ของป่าที่อุดมสมบูรณ์”

7

BWILD จึงเปรียบเสมือนผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตต่างๆ อาศัยอยู่ มีบทบาทที่ แตกต่างกันออกไป ใช้ทรัพยากรในป่าร่วมกัน และเกื้อกูลกันและกัน

เมื่อโลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกชีวิตในป่าแห่งนี้จึงร่วมมือกันอย่างเต็มกําลังใน แบบของตน และสามารถสร้างทุกอย่างได้ด้วยศักยภาพที่เรามี

ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ยังมีเรื่องราวดีๆ อีกมายมาย
ที่จะค่อยๆ เล่าให้คุณฟัง…